Multilingual Turkish Dictionary

XOŞ-BEŞ

XOŞ-BEŞ : Azerbaijani English Dictionary

i. xoş-beş etmək to say* how do you do to each other; to greet each other

XOŞ-BEŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Salamlaşma zamanr bir-birinden kef-ehval soruşma. Xoş-beşdən sonra qonaq Ataşın əmisinin adını çəkib ondan gətirdiyi kağızı verdi. Ə.Veliyev. [Hacr Ağakerim:] Bəs sənin dayına sala-mın, xoş-beşin hanı, ədəbsiz! S.Rehman. [Vahidov Şeydaya:] Xoş-beşin sonraya qal-sın. Ə.Memmedxanlr. □ Xoş-beş etmək (eləmək)
salamlaşmaq, kef-ehval soruş-maq. [Qoca nevesine:] Ta onda nə durub üzümə baxırsan, xoş-beş elədik, bəsdir, get işində ol, çünki bu dünyada hər şeydən birinci işdir... Ə.Memmedxanlr. Ağsaqqal həkim tez otağa girdi, Nənəqız ayağa qalxdı və ona xoş-beş elədi. S.Rehimov. [Müel-lim] Büləndlə xoş-beş etdikdən sonra yenə qayıdıb öz işinə məşğul oldu. Ə.Əbülhesen.