Multilingual Turkish Dictionary

XOŞBƏXLİK BƏDBƏXLİK

XOŞBƏXLİK BƏDBƏXLİK : Turuz Farsca - Türkce

düşər düşməz gələr gəlməz. meymənət ya şum