Multilingual Turkish Dictionary

XOŞHALLANMAQ

XOŞHALLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to be* pleased / satisfied; to enjoy oneself; to take* pleasure / delight;
to be* glad / happy; to be* cheerful

XOŞHALLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Kefi açrlmaq, üreyi
açrlmaq, şadlanmaq, sevinmek. Rüstəm kişi
. səsi eşidib xoşhallandı. M.İbrahimov. Ay sağ ol,
deyə Yusif xoşhallandı. B.Bayra-mov. Cahandar ağanın paltarı islandı, kişi bundan daha da xoşhallandı. İ.Şrxlr.