Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQİL

XOŞQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşgil. xoşgör. xoşgöz. xoşgül. xoş. şik. qayın. qatın. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. göğçə. göyçə. göğçən. göyçən. gözəlçə. gözəl. dilmə. diləm. göy. iyi. qəşəh. lətif. görglü. göy. iyi. qəşəh. yağşıqlı. gəlşikli. görməgəy. görməli. yaxımlı. qəşəh. avadan. ovlayan. iyi. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. aldağan. qandırğan. çəkişli. şəkilli. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib.
qadın oğlum.
qadın tanrım

XOŞQİL : Turuz Dictionary

xoşgil. xoşgül. görgül

XOŞQİL : Turuz Dictionary

xoşgil. görgüz. görglü. göyçək. gözəl. qəşəh

XOŞQİL : Turuz Dictionary

xoşgil. xoşgül. görgül

XOŞQİL : Turuz Dictionary

xoşgil. görgüz. görglü. göyçək. gözəl. qəşəh