Multilingual Turkish Dictionary

XOŞVAXLIĞIM

XOŞVAXLIĞIM : Turuz Farsca - Türkce

ayşatlığım
bildir açmamışdı güllər bu çağun, ürəklər qovuşuq dururdu yaxun, kim bileydi gələn il durmadan yetəcək, gülləri don vurub bayşatlığım bitəcək. (bayşatlığım: xoşvaxlığım)