Multilingual Turkish Dictionary

XOTUŞ

XOTUŞ : Turuz Dictionary

xoduş. qoduş.
qoduç. qosquq. qozquq. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan. qurutqan. quruçqan. quruşqan. qurusqan. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. (qəvarasız

XOTUŞ : Turuz Dictionary

xoduş. qoduş.
qoduç. qosquq. qozquq. qırıdaq. qırışaq. qırna. tibirli. təpirli. tibirən. təpirən. kirizli. girizli. kirizman. girizman. qurumlu. qurulqan. qurutqan. quruçqan. quruşqan. qurusqan. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. (qəvarasız