Multilingual Turkish Dictionary

XOXU

XOXU : Turuz Dictionary

xoxan. yuxuda gələn, basan ağırlıq. qarabasan. qappız > kabus. qarabasma. qaramat. qarabat. qarabət. qarabet. qarabit. qaruc. quruc

XOXU : Turuz Dictionary

xoxan. yuxuda gələn, basan ağırlıq. qarabasan. qappız > kabus. qarabasma. qaramat. qarabat. qarabət. qarabet. qarabit. qaruc. quruc