Multilingual Turkish Dictionary

XOZAQİ

XOZAQİ : Turuz Dictionary

xozaki. qozaki. xozi. gər. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay. qargobud. yoğun

XOZAQİ : Turuz Dictionary

xozaki.
xozi. qanto. qanta. qatna. qargobud. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qanto kişi.
xozi. qanto. qanta. qatna. qargobud. danqaz

XOZAQİ : Turuz Dictionary

xozaki. qozaki. xozi. gər. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay. qargobud. yoğun

XOZAQİ : Turuz Dictionary

xozaki.
xozi. qanto. qanta. qatna. qargobud. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qanto kişi.
xozi. qanto. qanta. qatna. qargobud. danqaz