Multilingual Turkish Dictionary

XRİSTİANLIQ

XRISTIANLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Eramrzrn birinci esrinde meydana gelmiş din (bu din yere enmiş ve insanlarrn nicatr üçün bütün ezab ve eziyyetleri üzerine götürmüş insan
İsaya inam esasrnda qurulmuşdur); xaçpe-restlik. // Bu dine mensubluq.
top. Xristianlar.