Multilingual Turkish Dictionary

XUB O BƏD

XUB O BƏD : Turuz Farsca - Türkce

yaxa yaxmaz yax yamaz. pis yaxcı

XUB O BƏD : Turuz Farsca - Türkce

yaxcı pis yarıq yerik

XUB O BƏD : Turuz Farsca - Türkce

yav yax pis yaxcı.
yav yaxı seçən: pis yaxcı seçən