Multilingual Turkish Dictionary

XUDSİTAYİ KƏRDƏN

XUDSİTAYİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

opurdanmaq qovqalanmaq. qurralanmaq. şişqolanmaq