Multilingual Turkish Dictionary

XULASƏ EDİTMƏK

XULASƏ EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yığacıtmaq yığcalatmaq