Multilingual Turkish Dictionary

XULASƏSİ

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

aytqanı
aytqanı budu ki.
aytqanı, ikisi tutmadı.
aytqanı, nə istisiz?

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

deməli

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

doğrusu

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

düzcə

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

düzcəsi

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

düzünə

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəsi

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəsi

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

kəstirməsi

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qısası

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qısatı

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qıssası

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

öytgəni tozih bu ki.
öytgəni, çox pis adamdı

XULASƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

özəti