Multilingual Turkish Dictionary

XURSƏNDİ

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qanıqçılıq

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qanımçılıq

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıvışma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıvrışma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyınma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyış

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyışma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyrışma

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyşıq

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarğaşlıq riza. rizayət. xoşnudluq. xoşnudi

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarışlıq

XURSƏNDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarşıq