Multilingual Turkish Dictionary

XURTUŞ

XURTUŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xurduş. tutmacaş tutanaq. qaşınma.
tutanağı tutmuş

XURTUŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xurduş.
bax > qardalaş.
xudik. qudik. cicik.
qurduş. qaşağ. qaşınan. qaşınması olan

XURTUŞ : Turuz Dictionary

xurduş. sadism

XURTUŞ : Turuz Dictionary

xurduş. sadism