Multilingual Turkish Dictionary

XURUŞİTƏN

XURUŞİTƏN : Turuz Dictionary

{xuruşidən (fars)}. < gurguşmaq

XURUŞİTƏN : Turuz Dictionary

{xuruşidən (fars)}. < gurguşmaq