Multilingual Turkish Dictionary

XUXAN

XUXAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(uşaqları qorxutma sözü). öcü. umacı. qoxur.
öcü, umacı, xuxan, eybəcər, gerçəkdışı düşsəl yaratıq, məxluq: qalamanqozan

XUXAN : Turuz Dictionary

alaböcü

XUXAN : Turuz Dictionary

böğü. bücü. büci. böci. (büyücü).
xutdan. xotdan. çotdan. quyğun

XUXAN : Turuz Dictionary

aban. (uşaq dilində).
aban gəldi=xuxan gəldi

XUXAN : Turuz Dictionary

alaböcü

XUXAN : Turuz Dictionary

böğü. bücü. büci. böci. (büyücü).
xutdan. xotdan. çotdan. quyğun

XUXAN : Turuz Dictionary

aban. (uşaq dilində).
aban gəldi=xuxan gəldi