Multilingual Turkish Dictionary

XUYSUZ

XUYSUZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(oynaq at). boynaq. asav. ası. coşqun. oynaq.
irgilik. irgəlik. irgənməli

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

açıq saçıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

alçaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

alçanaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

alçanıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

aldırışsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

arınmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

arlanmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

armaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

arsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

asıx yüzlü

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

asuvsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

atılqan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ayağaltı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ayıblı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

azqın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

aznavur

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ax > pərvasız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

arışsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

asanıq çalan. çalanğ. açıq saçıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

asqaban

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

asqanıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ərli

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

içişsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

oluşsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ükülməz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çalağan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çalan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çalanğ bədəxlaq. etibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çalğan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çalıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çapsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çaşar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çaşqın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çataq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çatımsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çeğnək

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çeşitsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çevrimsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çevrişsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çəkinməz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çığırtqan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çiğnək

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çılpaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çorgöz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

çöndələn

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dabanaltı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

damarı pozuq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

danaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

danqaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dəğərsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dəğrənsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dənəksiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dənğsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dənsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dik

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donanıqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donansız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donqaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donquz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donquz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donsuz əxlaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

donuyırtıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

döndələn

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

dönək

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

duruğsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

durumsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

düşgün

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

düşmüş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

düşünüq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

əğbil

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

əğibli

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

əksinik

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

əsginik

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ətacı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

əzik

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

geçimsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

geçişsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

girtiş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

gobud

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

götlək

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

gözərsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

gözübək həyasız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

gur

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

gür

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

hırçın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

hırsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

hoyrat

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

hoyrat

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ındın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ırsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kaşar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

keçərsiz əxlaqsız. pisrəfdar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

keçimsiz geçimsiz. əxlaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kəl

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kitriş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

koraza

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

korluq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

koryat

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kovşur

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kovuş (< kav. kov)

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

köndələn

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

könəz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kötübet

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

kötür bədəxlaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaba saba

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaba

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qağrıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqcım

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqırcanğ

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqlım

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqmın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqnım

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqrıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqsım

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qancıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qansız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qapqansız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraastar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraastar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qarabet

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaralı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraoğlan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qarastar inad

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraüz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaravaş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qarqagöz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qartanqaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatanqaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatavuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatıvaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatlam

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatrıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatuvaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatuvuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qatvaz inad

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qavqaçı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qaypaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qayruq tünd məzac.
qayruq heyvan.
qayruq kişi

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qəlişüvsüz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qılıqsız karaktersiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qırbal

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qırban əxlaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qırcın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qırnav

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qısıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qısıqçı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qısqaç

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qısnaş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtnaş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qoğzad

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qonaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qontay

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qonuşsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qoraza

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qorxaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qorxmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qotavaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qotavuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qovzad

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qoyrat

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qötübet

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qurmuq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

qustağ

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

quyrat

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ləkəli

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

oqursuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

oluşsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

onarsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

onursuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

öclü

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

ödlək

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

örtünsüz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

örtüsüz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

pisqılıq əxlaqsız. pisrəftar

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

saçıtsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sakınmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

salınıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sayqısız nəzakətsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

seçitsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

səngisiz dəngisiz. dəngsiz. ılımansız. qurdal. qordal. quduruq. quduzuq. titiz. didiz. ortamsız. oratsız. öləçsiz. ölüçsüz. ayarsız. ayrasız. qıvamsız. yılqın. daşıtıq. aşırıq. uyşamaz. uyqamaz. qızqan. çalaba. çalçı. bədməzac. çinəsiz. etidalsız. ğe

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sərt

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sıxılmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

sırtıq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

somurtqan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

şarlatan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

şorgöz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

taxımsız əxlaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tapaqansız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tapaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tapanaqsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tapsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tərs

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tərsən

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tərsin

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tıntın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

titiz tərs

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

toqqa

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tonğqa

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tonqa

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tonsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

törəsiz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tutac

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tutamsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

tutaş

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

usanmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

utancsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

utanması qıt

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

utanmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

utmaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

utsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

uyancsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

uymaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

uysuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

uyumsuz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzdən gedməz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzqara

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzlü

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzsüz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzük

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzüqara

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

üzünüq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

varışsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yalın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yandalan

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yanğabur tərs. bədəxlaq. yan, əğri gedən

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yarçın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yarşın

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yastaban

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yayqaraçı

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yıpranaq

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yolsuz abırsız

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yoz

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yöndələn

XUYSUZ : Turuz Farsca - Türkce

yünüşsüz (yön). ülfətsiz. əlaqəsiz