Multilingual Turkish Dictionary

XUYSUZLAŞMAQ

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

arxalaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asavlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ayğırışmaq inadlaşmaq. muxalifləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək. əksiləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ətərləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çapraşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çaprazışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğdəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çılqınışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

daşlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

daşnışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dirnişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dirsəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əksiləşmək ziddləşmək. muğayirləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

geçimsizişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

hırçınmaq qırcınmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itiləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itimək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itnişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itşinmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

keçimsizişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsginişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

könəzləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

könzəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qancışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşıtınmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşıtışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qatlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qılmazışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qızınmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qızışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qızmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qıznışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qızşınmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

quduzlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

odnuşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

odşunmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

olmazışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

öcgəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

öcləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

öcnəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ötgəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ötləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ötnəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pisəşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pisləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sarplaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sərtişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sırtıqlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sırtışınmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

siyimsişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təpgişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tərsələşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tərsinişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tərsişmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tərsləşmək
qaba, xuysuz, azqın, güclü, gövdəli kimsə: ayqır

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təsləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tutşunmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uğrsuzlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uğursuzlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uymazışmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uymazlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uyuzlaşmaq

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ütnüşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ütşüşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzlənmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzləşmək

XUYSUZLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yamanlaşmaq