Multilingual Turkish Dictionary

XUYSUZLUQ

XUYSUZLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

darxazlıq. tetizlik. qılıqsızlıq. yanazlıq. təngdillik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

aşqınlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

aşrılıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

coşqunluq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

dəliqanlılıq cəvanlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

ərginlik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

geçimsizlik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

gözərsizlik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

hırçınlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

keçərsizlik əxlaqsızlıq. pisrəfdarlılıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

keçimsizlik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qancıqlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qınc əxlaqsız

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırcınlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

öclülüq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

səngisizlik dəngisizlik. dəngsizlik. dənsizlik. ılımsızlıq. qurdalıq. qordalıq. qudurluq. quduzluq. titizlik. didizlik. ortasızlıq. oratsızlıq. ayrasızlıq. öləçsizlik. ölüçsüzlük. qıvamsızlıq. yılqınlıq. daşıtlıq. aşıtlıq. uyuşmazlıq. uyqamazlıq. uyu

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlılıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

taşqınlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

titizlik tərslik

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yarçınlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yarşınlıq bədəxlaqlıq

XUYSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yaşqınlıq