Multilingual Turkish Dictionary

XUYSUZLUQ EDMƏK

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

anlaşmamaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

arışsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içişsizmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oluşsuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üküşsüzmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

cürgüşməmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çalçınmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapışsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapqınlaşmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çatışmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çatışmazmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çatışsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

danqazmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

diklinmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

donquzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

duruşsuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

duruşsuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

geçimsizləşmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gəlişinmək saziş götürməmək. əxlaqsızlaşmaq.pisrəfdar edmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

girtişmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kitrişmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

korluq yapmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaqırcışmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qasrışmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qılışsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qınıqlıq edmək pisrəfdar, bədəxlaqlıq, köndələnlik, çöndələnlik, döndələnlik, yöndələnlik, yandalanlıq, korazalıq, korazalıq, çalabalıq, çalıqlıq edmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısıqlanmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıslanmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısnaşmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıtnaşmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qonuşsuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oluşsuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pisgizişmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pisqılışmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saçmalaşmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tərsişmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tıxzıqmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

toqqazmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tonğuzmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tonqazmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

törüşsüzmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutaşsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

türgüşməmək

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyuşmamaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

varışsızmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yarğaşmaq

XUYSUZLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yozlaşmaq