Multilingual Turkish Dictionary

YAÇIN

YAÇIN : Turuz Dictionary

yaçın. yarşın. yaşın. xoşal. şad.
azad.
mehriban.
sərih

YAÇIN : Turuz Dictionary

yaçın. yarşın. yaşın. xoşal. şad.
azad.
mehriban.
sərih