Multilingual Turkish Dictionary

YAÇURMAQ

YAÇURMAQ : Turuz Dictionary

açurmaq. (yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. salmaq. sərmək.
döşəklər yaçulsun, yatanlar yatunsun.
süsun yaçub ölkəyə

YAÇURMAQ : Turuz Dictionary

açurmaq. (yaturmaq. yasurmaq) açırmaq. salmaq. sərmək.
döşəklər yaçulsun, yatanlar yatunsun.
süsun yaçub ölkəyə