Multilingual Turkish Dictionary

YABANÇILAŞMA

YABANCILAŞMA : Turkish Turkish

yabancılaşmak eylemi

YABANCILAŞMA : Turkish Turkish

elli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal ilişki sonuçlarının, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin) bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen ya da özlerinde olduklarından değişik biçimde kavra

YABANCILAŞMA : Turkish Turkish Encyclopedic

İnsanın ekonomik, dinsel, siyasal ve tarihsel alanlarda yarattıklarıyla kendinden uzaklaşması hatta kendine düşman olmasıdır. Yabancılaşma, yabancılaşmanın bilincine varılarak gerçekleşir. Böylece insan kendisine daha çok yaklaşarak üstün bir insanlığa ulaşır. (*a.)*

YABANCILAŞMA : Turkish Turkish Sosyal Dusunce

İnsan olmaktan kaynaklanan yeteneklerimizin başka varlıklara aktarılmış olduğu duygusu. Terim ilk olarak Marx tarafından, insanın güçlerinin mallara yansıtıldığı olgusuna göndermede bulunmak amacıyla kullanılmıştır. Marx bunun ardından terimi, işçilerin e

YABANCILAŞMA : Turkish English

n. estrangement