Multilingual Turkish Dictionary

YABBALAŞMAQ

YABBALAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapalaşmaq. qapdallaşmaq. hantallaşmaq. qabalaşmaq. iriləşmək. qocamanlaşmaq

YABBALAŞMAQ : Turuz Dictionary

yapalaşmaq. qantallaşmaq. hantallaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək. kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq

YABBALAŞMAQ : Turuz Dictionary

yapalaşmaq. qantallaşmaq. hantallaşmaq. təmbəlləşmək. kövgürləşmək. kovlaşmaq. uyuşmaq. kövgürənmək. kovlanmaq. gəvşənmək. sustalmaq