Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇAQAC

ÜÇAQAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçağac. xaç. dar ağacı. səlib kimi çarpaz ayqıtlar