Multilingual Turkish Dictionary

ÜLÇƏRMƏK

ÜLÇƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ölçərmək ( < ul: uzun).
ölçər şişlə odu qarışdırmaq.
ölçü ilə ölçmək.
qiyaslamaq