Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTVARLIQ

ÜMİTVARLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümidvarlıq.ümid ediş. ümidçilik. umuş. umma. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.
ümidsizliyə qapılmaq: içi qararmaq

ÜMİTVARLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümidvarlıq.
umınc. umunc. təvəqqü.
umuca. umutlu bəkləyiş