Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLƏŞMƏK

ƏŞİTLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

bərabər. müsavi olmaq. bədəlləşmək

ƏŞİTLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

daşlaşmaq. dəşləşmək. əşləşmək.
taylaşmaq. taydaşmaq. bənzəşmək. özdəşmək. eyniləşmək. maadil, müşabih olmaq.
üz üzə gəlmək. mütəqabil olmaq.
qoşnaşmaq. atlaşmaq. cütləşmək.
dənğləşmək. bərabərləşmək. mütəadiləşmək