Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLƏMƏ

ƏŞİTLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bərabərləmə. varavarlama. dənğlətmək. düzləşdirmək. müvazinə

ƏŞİTLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşləmə.
reştiruksiyasyon. bazsazi.
ağlandırma. düzəltmə. düzləmə. təsviyə