Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİNNƏ

ƏCİNNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] din. köhn. Cin. Əcinnə padşahı (nağıllarda).
Əhmədi-çekkaş du-rub gəldi evə. çağırıb əcinnələri, əmr elədi. (Nağıl). [Necef:] Nə sirr olacaq? Tovuz dərəsi əcinnə yeridir: şəyatin yığnağına rast gəlibsiniz. M.F.Axundzade. [
ci ecinne:] Hə, indi başa düşdüm, doğrudan da, deyəsən, sən çox ağıllı əcinnəsən. Ə.Haqverdiyev.