Multilingual Turkish Dictionary

ƏFLATUN

ƏFLATUN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Qedim Yunanıstanın en bö-yük filosoflarından birinin adı olub, mecazi menada "filosof, mahir hekim" menasında işlenir. Əflatun da gəlsə, sağalda bilməz.
..Onlar hər fəziləti və şərəfi pulda görür, yoxsul, Əflatun belə olsa, onların nəzərində heçdir. A.Şaiq. // Damşıq dilinde bezen "çox-bilmiş, hiyleger, herif" menasında işlenir. O, yaman Əflatundur, bacarmaq olmaz.