Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİFBEY

ƏLİFBEY : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əlifba. Əlifbey də bilmir (heç savadı yoxdur).
Hər əlibey oxuyan gər ola peyğəmbəri-həqq; Mən də peyğəm-
bərəm, amma kim edir küfranı. S.Ə.Şirvani. [Hemze:] Xeyr a!.. Yenə [axund] başladı əlifbeydən.. C.Cabbarlı. On yaşında ikən o da həmin zavodda işləməyə başlamış və orada da qoca fəhlələrdən əlifbeyi öyrən-mişdi. M.Ibrahimov.