Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİRİŞMƏZ

ƏLİRİŞMƏZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əlyetməz. 0u uzaq-larda parlayan yıldız; Əlirişməz ümidlər ki-midir. M.Hadi.