Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏTƏQ

ƏLƏTƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələtək.
ələtək olmaq: ələtəklənmək. kimsənin əlinə ətəyinə sarılmaq, düşmək. yalvar yaxarmaq