Multilingual Turkish Dictionary

ƏLHAVASI

ƏLHAVASI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf dan. Heç şey görmeden, el duyğusu vasitesile. Əlhavası yerimək.
Nişançılar isə qaranlıqda əlhavası silahla-rını, xüsusən çaxmaqlarını təmizləyir(dilər). Ə.Əbülhesen.