Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİNLƏŞMƏK

ƏMİNLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f
Qorxusuz (tehlüke-siz) hala gelmek. Səngər dalına girib əmin-ləşmək. // Asayiş düşmek, emin-amanlıq düşmek.
Arxayınlaşmaq, xatircemleşmek, rahat olmaq. Oğlundan məktub alandan sonra əminləşdi.