Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏŞLƏMƏK

ƏMƏŞLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

imləmək. nişanlamaq.
siz nəyi əməşlirsiniz.
mənim bunu əməşləmək istəyim yoxudu.
əməşləməz, çatanmaz !