Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏKGÜN

ƏMƏKGÜN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. tar. İşçilerin emeyini he-sablama vahidi. Kərim işləyən, öz işinin haqq-hesabını çox yaxşı bilən, bir əməkgününü itirməyən, əyriliyə qarşı vuruşan bir adam idi. S.Rehimov. [Qulu:] Deyirəm, Cimi, vic-danın olsun, elə elə ki, mən də sənə əməkgünü yazanda utanıb tər tökməyim. İ.Əfendiyev.