Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQƏN

ƏMƏQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməgən. dev. qafqas nağıllarında insanüstü varlıq