Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRİ-VAQE

ƏMRİ-VAQE : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Olmuş, olub bitmiş iş. Əmri-vaqe qarşısında qalmaq. Əmri-vaqe qarşısında qoymaq.
Zeynal heç inanma-yırdı ki, Mehriban öz çocuqlarından əl çəkə bilər, fəqət bu, bir əmri-vaqe idi. S.Hüseyn. [Əli:] Din bir əmri-vaqe olaraq, insaniy-yətlə bərabər doğulmuş və əsrlərdən bəri dolanbac tarix yollarında onu təşyi edir. çemenzeminli.