Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİŞƏSİZLİK

ƏNDİŞƏSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Fikirsizlik, qayğısız-
lıq, derdsizlik.