Multilingual Turkish Dictionary

ƏNLİLƏTMƏK

ƏNLİLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənqlətmək. ənlətmək. genlətmək. açlamaq.
ənlətmək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. genişlətmək. vüsət vermək. tovsi; edmək.
tumanın balağların bollatmalı.
köynəyin qolların bollat