Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏÇLƏMƏK

ƏNQƏÇLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

enqəçləmək. arqaclamaq. atqılamaq. sarmaq