Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİYİNTƏN

ƏQLİYİNTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkliyindən.
nərsəni boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayırtmaq, oynatmaq, gəvşətmək, boşatmaq: kağşatmaq. kavşatmaq. koğşatmaq. kovşatmaq. köğşətmək. kövşətmək. qayşatmaq. qayşıtmaq. cayşıtmaq. cayşatmaq. cayqıtmaq