Multilingual Turkish Dictionary

ƏQQİRMƏK

ƏQQİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğgirmək.
əkşirmək. əsgitmək. turşatmaq. xəmiri acıtmaq.
əğişdirmək. ərişdirmək. ulaşdıaq