Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏQLƏMƏK

ƏQRƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqrəkləmək. quşluqdan sonra (nahara yaxın) maldavarı ağıllamaq. ağıla qoymaq