Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİTİŞLİ

ƏQSİTİŞLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksitişli. əksitimli. əsgitimli. əsgitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. altaymalı. altayımlı. altayıtlı. altayışlı. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. təxfifli. tənzilli. tənqilli. iskontalı