Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏBƏY

ƏQTƏBƏY : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxtəbəy. ağtabəy. əxtəçi. ( < əğmək: əğəmək: ynmaq. biçmək)