Multilingual Turkish Dictionary

ƏQU

ƏQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğu. qabırqa gəmiyi. onqura gəmiyinə arxa yanda bağlanan sümüklər. fəqərə.
əmud fəqəri: bel gəmiyi. əgin